BORDERLESS
Service Icon size is Extra Large, color scheme Accent Font and Dark background.
OUTLINE
Service Icon size is Normal, color scheme Accent Font and Dark background.
FILLED
Service Icon size is Large, color scheme Light Font and Accent background, rounded shape.
FILLED & SQUARE
Service Icon size is Small, color scheme Dark Font and Alternate background, square icon shape.
https://legalis-kosovo.com/wp-content/uploads/2023/10/LOGO-01.svg
Rr. Qamil Hoxha, H-21, Nr.6, 10000 Prishtinë
+383 44 898 704
info@legalis-kosovo.com

Na ndiqni:

Gati për të diskutuar nevojat tuaja ligjore?

Ekipi ynë është këtu për të adresuar pyetjet tuaja dhe për të ofruar udhëzime nga ekspertët.