Stafi

Yll Sadiku

Partner Themelues dhe Drejtor Menaxhues i Legalis

E-MAIL
yll.sadiku@legalis-kosovo.com

Para themelimit të Legalis, z. Sadiku ka shërbyer si këshilltar ligjor i Presidentes së Republikës së Kosovës. Përvoja e tij përfshinë pjesëmarrjen aktive në hartimin e ligjeve të shumta, punën në firma të tjera ligjore dhe menaxhimin e projekteve në OJQ vendore dhe organizata ndërkombëtare. Ai gjithashtu ka punuar si Trajner për të Drejtat e Njeriut për akterë të ndryshëm kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Me ekspertizën që përfshinë të drejtën e korporatave, të drejtën e biznesit, të drejtën e detyrimeve, të drejtën tregtare dhe arbitrazhin, z. Sadiku sjell njohuri të vlefshme për ekipin e Legalis.

Bekim Sejdiu

Partner Themelues i Legalis

E-MAIL
bekim.sejdiu@legalis-kosovo.com

Partner Themelues i Legalis, është përfshirë në mënyrë aktive në profesionin e drejtësisë për më shumë se dy dekada. Bekim Sejdiu është profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Z. Sejdiu ka shërbyer si Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Para se të emërohej në rolin e tij në gjyqësor, z. Sejdiu shërbeu si ambasador i parë i Republikës së Kosovës në Republikën e Turqisë dhe si konsull i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës në Nju Jork. Z. Sejdiu shërben si konsulent ligjor për disa organizata ndërkombëtare, si dhe trajner për Odën e Avokatëve të Kosovës dhe Akademinë e Drejtësisë të Kosovës.

Mehdi Geci

Partner Themelues i Legalis

E-MAIL
mehdi.geci@legalis-kosovo.com

Partner Themelues në Legalis, ka një përvojë të gjatë në sektorin publik dhe privat. Pas përfundimit të studimeve universitare, z. Geci fillimisht ka punuar në Zyrën e Prokurorit të Qarkut në Prishtinë, më pas ka shërbyer si këshilltar ligjor në Zyrën e Kryeministrit të Kosovës, Kryetar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, Drejtor i Administratës në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, ndërsa së fundi edhe Zëvendës Avokat i Popullit i Kosovës. Pas largimit nga sektori publik dhe para se t’i bashkohej Legalis, z. Geci kishte themeluar zyrën e avokatit Mehdi Geci. Ekspertiza ligjore e z. Geci shtrihet në të drejtën penale, të drejtën administrative, të drejtën pronësore dhe të drejtën e punës.

Artan Murati

Këshilltar i Jashtëm i Legalis

E-MAIL
artan.murati@legalis-kosovo.com

Këshilltar i Jashtëm në Legalis, i sjellë zyrës një përvojë gjithpërfshirëse ligjore. Para themelimit të Legalis, z. Murati ka kryer punë të ndryshme të natyrës juridike. Ai ka një përvojë të pasur në akademi, duke shërbyer si profesor në Universitetin për Biznes dhe Teknologji në Kosovë (“UBT”), i specializuar në të drejtën e BE-së, të drejtën ndërkombëtare private dhe arbitrazhin, si dhe mekanizmat e zgjidhjes alternative të kontesteve. Z. Murati shërbeu si zëvendësshef  i Stafit dhe këshilltar kryesor Ligjor i Presidentes të Republikës së Kosovës dhe i Kryetares së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, z. Murati ka shërbyer si ekspert në shumë projekte të organizatave qeveritare dhe joqeveritare ndërkombëtare dhe kombëtare. Me ekspertizën e gjerë në të drejtën e BE-së, të drejtën e korporatave, të drejtën detyrimeve, arbitrazhin dhe të drejtën ndërkombëtare private, njohuritë e gjera të Muratit i shtojnë vlerë të jashtëzakonshme ekipit të Legalis.

Melisë Sejdiu

Praktikante

Mevlude Geci

Praktikante
https://legalis-kosovo.com/wp-content/uploads/2023/10/LOGO-01.svg
Rr. Qamil Hoxha, H-21, Nr.6, 10000 Prishtinë
+383 44 898 704
info@legalis-kosovo.com

Na ndiqni:

Gati për të diskutuar nevojat tuaja ligjore?

Ekipi ynë është këtu për të adresuar pyetjet tuaja dhe për të ofruar udhëzime nga ekspertët.