Contact and Location

CONTACT GOLDENBLATT FAMILY LAWCall us today, leave a message,
email or find your nearest
office below.

GET A FREE CALLBACK

Gabim: S’u gjet formular kontaktesh.

CONTACT AND LOCATIONWe are here for you
24 hours a day, 7 days a week

PHONE:
1 800 643 4300
HOURS:
Mon-Sun: 8am – 8pm
ADDRESS:
49 Russell, London
EMAIL:
info@goldenblatt.co.uk
https://legalis-kosovo.com/wp-content/uploads/2023/10/LOGO-01.svg
Rr. Qamil Hoxha, H-21, Nr.6, 10000 Prishtinë
+383 44 898 704
info@legalis-kosovo.com

Na ndiqni:

Gati për të diskutuar nevojat tuaja ligjore?

Ekipi ynë është këtu për të adresuar pyetjet tuaja dhe për të ofruar udhëzime nga ekspertët.