Mehdi Geci

Mehdi Geci

Partner Themelues i LEGALIS Kosovo

E-MAIL
mehdi.geci@legalis-kosovo.com

Partner Themelues në Legalis, ka një përvojë të gjatë në sektorin publik dhe privat. Pas përfundimit të studimeve universitare, z. Geci fillimisht ka punuar në Zyrën e Prokurorit të Qarkut, më pas ka shërbyer si Këshilltar Ligjor në Zyrën e Kryeministrit të Kosovës, Kryesues i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, Drejtor i Administratës në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, ndërsa së fundi edhe Zëvendës Avokat i Popullit i Kosovës. Pas largimit nga sektori publik dhe para se t’i bashkohej Legalis, z. Geci kishte themeluar zyrën e avokatit Mehdi Geci. Ekspertiza ligjore e z. Geci shtrihet në të drejtën penale, të drejtën administrative, të drejtën pronësore dhe të drejtën e punës.

https://legalis-kosovo.com/wp-content/uploads/2023/10/LOGO-01.svg
Rr. Qamil Hoxha, H-21, Nr.6, 10000 Prishtinë
+383 44 898 704
info@legalis-kosovo.com

Na ndiqni:

Gati për të diskutuar nevojat tuaja ligjore?

Ekipi ynë është këtu për të adresuar pyetjet tuaja dhe për të ofruar udhëzime nga ekspertët.