E Drejta Administrative

E Drejta Administrative: Ekspertët tanë mund t’iu udhëheqin përmes kompleksitetit të rregulloreve, procedurave administrative dhe mosmarrëveshjeve të mundshme me autoritetet publike, duke u siguruar që ju veproni brenda kornizave ligjore përkatëse.

https://legalis-kosovo.com/wp-content/uploads/2023/10/LOGO-01.svg
Rr. Qamil Hoxha, H-21, Nr.6, 10000 Prishtinë
+383 44 898 704
info@legalis-kosovo.com

Na ndiqni:

Gati për të diskutuar nevojat tuaja ligjore?

Ekipi ynë është këtu për të adresuar pyetjet tuaja dhe për të ofruar udhëzime nga ekspertët.